Indice atlas agua dulce


A


Alternanthera-sessilis

Ameca splendens

antodon buchholzi

Anubia Barteri Coffeefolia

Aphyosemion australe / Cabo López / Cola de lira

Aphyosemion Bivittatum

Aphyosemion bualanum

Aponogeton henkelianus

Aponogeton madagascariensis

Astronotus ocellatus

Atya Gabonensis


 

B


Barbus everetti


 

C


Cabomba caroliniana

Ceratopteris thalictroides


 

D

Dimidiochromis compressiceps


 

E


Echinodorus quadricostatus

El pareutropius debauwi


 

F


Fundulopanchax gardneri


 

G


H


Heterandria formosa

Hyphessobrycon erythrostigma o tetra perez


 

I


J


K


L


Lamprologus ocellatus

Limnobium laevigatum


 

M


Mastacembelus erythrotaenia

Melanotaenia boesemani

Metriaclima zebra


 

N


Nannostomus beckfordi

Nothobranchius de rachov


 

O


P


Pangio kuhlii

Pez cardenal o neon cardenal

Pez elefante

Pez hacha machete o marmol

Pez neon o tetra neon

Poecilia wingei

Polypterus senegalus

Pomacea bridgesii

Potamotrygon motoro

Procambarus alleni

Pseudepiplatys annulatus o Epiplatys annulatus

Pterophyllum scalare

Puntius denisonii


 

Q


R


Riccia fluitans

Rineloricaria lanceolata


 

S


Symphysodon aequifasciatus o pez disco


 

T


Tetraodon miurus

Tiburón plata – tiburon bala


U


V


Vallisneria spiralis


 

W


Y


Z